Recruitment strategie: Klíč k úspěšnému náboru talentů 

Recruitment strategie
0 Shares

Nábor nových zaměstnanců je důležitou součástí HR. Přistupujete k němu strategicky, nebo vše necháváte náhodě? Přečtěte si, proč je dobré mít recruitment strategii a jak vám pomohou technologie. 

Náborová strategie je plán akcí s cílem získávat ty nejlepší zaměstnance odpovídající potřebám společnosti. Je velkým přínosem pro úspěšné obsazování pozic a v důsledku dobré personální situace zvyšuje konkurenceschopnost firmy na trhu. 

Jak recruitment strategie usnadňuje nábor? 
  • Umožňuje identifikovat klíčové pracovní pozice a včas rozjet výběrko. 
  • Pomáhá přesně vystavět profil kandidáta, včetně nezbytných profesních dovedností i osobnostních rysů, a tím lépe cílit na vhodné kandidáty. 
  • Snižuje náklady na zdlouhavý nábor při střelbě naslepo. 
  • Urychluje obsazování volných míst. 
  • Podílí se na budování značky zaměstnavatele
Jak postupovat při tvorbě náborové strategie? 
  • Začněte analýzou současného stavu personálního obsazení a stanovením potřeb společnosti. Proto je důležité znát i dlouhodobé aspirace firmy a současné trendy na trhu práce.  

TIP: Získat přehled vám pomůže HR aplikace, jejíž součástí je obsáhlý automatický reporting – veškerá data budete mít jako na dlani. 

  • V dalším kroku musíte určit klíčové oblasti, v nichž je třeba posilovat tým, a definovat požadavky na nové zaměstnance.  

TIP: Tady pomůže umělá inteligence, například ChatGPT. Na základě správně položené otázky poradí, co vyžaduje obsazení konkrétní pozice. Vyhněte se ale vkládání citlivých obchodních dat! 

  • Následuje plán, jak oslovit a přitáhnout talenty, včetně použití vhodných kanálů a marketingových technik. 

TIP: Nechte si opět poradit od AI. ChatGPT navrhne marketingové kanály a pomůže s textací inzerátů. Tvorbu smluv a dalších pracovněprávních dokumentů zase obstará váš HR nástroj. 

V procesu hrají technologie klíčovou roli. Když máte data na jednom místě v aplikaci, snadno vše dohledáte. Dobrý HR systém vygeneruje přehledné grafy a tabulky, abyste dokázali odhalit silné a slabé stránky, a pokud tvoříte strategii týmově, tak v něm bude mít podklady každý hned dostupné. Aplikace pomáhají také v samotném náborovém procesu. Pokud s nimi pracujete už ve fázi vytváření strategie, celý postup je zase o něco rychlejší a jednodušší.  


Vyzkoušejte, jak se pracuje s HR systémem Speybl. Ušetříte čas svůj i svého týmu a zbavíte se zbytečného stresu, že potřebná pozice nebude obsazena včas.