O digitalizaci s personalistkou | Jakou formou nejlépe upravit mzdu

Mzdový výměr nebo mzda sjednaná ve smlouvě?
0 Shares

Finance bývají jedním z klíčových důvodů, proč lidé do práce chodí, takže je nutné jim věnovat pozornost. Mzdu můžete upravit hned několika způsoby. Porovnejme je, abychom zjistili, který je nejvýhodnější.

Ačkoliv bývá časté, že se na mzdě zúčastněné strany dohodnou, ve skutečnosti zde má silnější postavení zaměstnavatel. Výši mzdy totiž může jednostranně stanovit a jen o ní zaměstnance informovat. Tato skutečnost se odráží i ve způsobech, jak lze mzdu zakotvit.   

Je důležité připomenout, že výše mzdy nemusí být zakotvena přímo v pracovní smlouvě!

Mzdu lze sjednat v pracovní smlouvě, případně v samostatné dohodě o mzdě, ale také určit mzdovým výměrem. Je také možné stanovit ji vnitřním předpisem. Poslední způsob se ve firmách uplatňuje méně. Obvyklejší je tam, kde se dodržují tarifní stupně u hodinových mezd nebo tam, kde do jednání o mzdě vstupuje odborová organizace.

Jak na mzdy prakticky z pohledu personalistky

Je důležité si ve firmě stanovit jasná pravidla. Není nutné, aby všichni měli stejnou formu. Někdy například zaměstnavatel pro dělnické pozice mzdu určuje mzdovým výměrem a pro technické a administrativní pozice ji sjednává ve smlouvě. Jindy to nerozlišují a volí jednu variantu. Pro práci personalisty je ale dobré mít jasný systém, pro které pozice se používá která forma.

Naprosto nezbytné je být konzistentní. Co to znamená? Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv formu, je důležité, abychom u konkrétního zaměstnance tyto dva způsoby nemíchali. Když jednou máme mzdu sjednanou, musíme sjednávat i nadále v případě jakýchkoliv změn…

Výhody a nevýhody sjednané mzdy

Mzda, na které se obě strany dohodnou, ať už ve smlouvě nebo v samostatném dokumentu, je výsledkem jejich společného jednání. Na pocitové rovině má tedy v ideálním případě pozitivní vliv na spokojenost zaměstnance. Nezřídka ale kandidát souhlasí i s částkou, s jejíž výší spokojen zrovna dvakrát není, pak tato výhoda samozřejmě padá.

Nevýhodou je nutnost na každé změně se shodnout se zaměstnancem. V takovém případě se velice špatně mění odměňovací struktura či snižuje mzda v době krize.

Výhody a nevýhody mzdového výměru

Mzdový výměr je pro zaměstnavatele mnohem pružnější. Nabízí i jednoduché předávání a administraci. Protože zaměstnanec nemusí sice souhlasit, ale mzdový výměr musí převzít.

Nevýhodou je to, že někdy zaměstnanci, kteří přicházejí z jiných firem, nejsou na tuto formu zvyklí, a může tak na ně působit nedůvěryhodně.

Jak si pomoci se Speyblem

Všechny dokumenty, které má firma se zaměstnancem podepsané, jsou v aplikaci Speybl uložené na předem daném místě, kde k nim má snadný přístup zaměstnavatel i zaměstnanec.

  • Pracovní smlouvu, dohodu o mzdě nebo mzdový výměr najde zaměstnanec přímo ve svém profilu.
  • Vnitřní předpisy, včetně těch určujících výši mezd, jsou zase přímo na nástěnce ve sdílených dokumentech.

Kromě dokumentů jsou informace o mzdě navíc jasně a přehledně uvedeny přímo v profilu každého zaměstnance, který se k nim dostane dostane po přihlášení do aplikace.


Usnadněte si tvorbu mzdových dokumentů a smluv. Vyzkoušejte Speybl.


Článek vznikl ve spolupráci s personalistkou Gabrielou Kukučovou. Děkujeme.