HR novinky: Jaké právní změny přinese rok 2023?

0 Shares

Rok 2023 bude ve znamení hned několika významných změn v oblasti pracovního práva.

S účinností od 1. 12. 2022 se součástí zákoníku práce stala otcovská dovolená. Je důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance, zaměstnavatel je tedy povinen jej na stanovenou dobu za účelem péče o dítě uvolnit.

  • Délka je 14 dní v prvních 6 týdnech od narození dítěte nebo jeho převzetí do péče.
  • Podmínkou uvolnění je současné pobírání nemocenské dávky otcovské poporodní péče.

Je to zároveň ochranná doba, v níž nelze dát zaměstnanci výpověď, okamžitě ukončit pracovní poměr nebo nařídit čerpání dovolené. Došlo tak ke srovnání nároku na výplatu dávky a na volno z práce, které se dosud řešilo tak trochu improvizačně.

Od stejného dne platí elektronizace nařízené karantény, což znamená, že odpadají tištěné formuláře a lékař, zaměstnavatel a OSSZ již komunikují elektronicky.

K 1. 1. vzrostla minimální mzda, činí 17 300 Kč měsíčně.

Od nového roku se zmírňuje povinnost pravidelných zdravotních prohlídek. Ty jsou nyní u zaměstnanců, kteří nevykonávají rizikovou práci, dobrovolné.

Zaměstnavatelé určitě uvítají slevu na sociálním pojištění za zranitelné skupiny, jako jsou lidé starší 55 let, pečující o dítě do 10 let, studenti či zdravotně postižení, pokud mají zkrácenou pracovní dobu. 

V průběhu roku se očekává novela zákoníku práce, která upraví práci na dálku, umožní elektronické podepisování a doručování důležitých dokumentů včetně pracovních smluv či sníží sociální odvody pracujících seniorů. Zásadní budou změny pro dohodáře, získají například nárok na dovolenou. Připravuje se také zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowerů).


Chcete se už předem připravit na postupující digitalizaci HR? Ozvěte se nám a něco s tím uděláme.