Co chybí v práci českým personalistům? Výsledky dotazníkového šetření o digitalizaci HR

0 Shares

Digitalizace je nutností pro každou moderní firmu, která chce uspět v konkurenci. V oblasti lidských zdrojů je prostor pro digitalizaci stále velký. Abychom mohli vyvíjet HR nástroje, které uživatelé skutečně v praxi ocení, provedli jsme mezi personalisty dotazníkové šetření s cílem zjistit, jak na tom tuzemské firmy s digitalizací jsou.  

Průzkum jsme realizovali ve spolupráci se Svazem personalistů České republiky.

  • Oslovili jsme přibližně 3 000 respondentů.
  • Položili jsme jim 9 otázek.

Některé otázky měly zmapovat, v jak velkých firmách a v jakých oborech personalisté pracují či kolik času jim zabere denní administrativa. Další se zajímaly o nástroje, které ve své práci využívají.

Vyšlo najevo, že velká část pracovníků v HR se běžné administrativě věnuje 3-4 hodiny denně, někteří však i více. Tyto činnosti tedy mohou zabrat až polovinu pracovní doby. Čas by přitom mohli využít produktivně, například na péči o zaměstnance.

Z průzkumu také vyplynulo, že používání HR nástrojů mezi jednotlivými podniky se velmi liší. Zatímco někde mají jeden systém, jinde používají mozaiku různých více či méně kompatibilních aplikací, včetně excelových tabulek a papírové evidence. Panuje přitom shoda, že využívání moderních nástrojů zlepší efektivitu práce, uspoří čas, usnadní komunikaci, odstraní papírování a dodá personalistům, team leaderům i vedení přehled o zaměstnancích i majetku, který jim byl svěřen.

Z dřívějších zahraničních průzkumů například plyne, že jeden personalista při využívání moderních nástrojů ušetří až 48 hodin měsíčně, což pro firmy představuje úsporu desítek tisíc korun. Jak byste na tom byli vy, to si můžete vypočítat na naší kalkulačce.

Protože ambicí Inove není stávající systémy nahrazovat, ale doplnit je, potřebovali jsme také zjistit, co uživatelům na jimi používaných systémech nevyhovuje a jaké funkce jim chybí.

  • Dle odpovědí práci nejvíce komplikuje nemožnost napojení na další systémy, složité používání, chybějící přístup pro zaměstnance či nedostatek automatizace.
  • Personalisté by ocenili též přehlednost, jednoduchost a sdílení informací.
  • Velkou úsporu času a energie lidé v HR vidí v automatizaci tvorby smluv a dokumentů, digitalizaci onboardingu a offboardingu, elektronických podpisů či evidence majetku a pracovníků.