O digitalizaci s personalistkou | Elektronické uzavírání vybraných pracovněprávních dokumentů v praxi 

Elektronické uzavírání smluv
0 Shares

Zářijová novela zákoníku práce přinesla velmi potřebnou změnu v oblasti elektronického uzavírání pracovních smluv. Co teď platí? 

Zákoník práce v § 21 výslovně počítá s možností uzavřít pracovní smlouvu, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jejich změny, dohodu o rozvázání pracovního poměru či dohodu o zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti elektronicky. Dikcí zákona prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. 

Zaměstnavatel musí vyhotovení dohody poslat na elektronickou adresu, kterou zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělí. Nesmí to být adresa v dispozici zaměstnavatele. 

Co s tím v praxi 

Podle personalistky Gabriely Kukučové se tak bude zatím dít pouze v případě potřeby, kdy nebude mít zaměstnanec možnost se dostavit osobně, a urychlí to celý proces nástupu či rozvázání právních vztahů dohodou. Rozhodně je to usnadnění pro zaměstnavatele, kteří mají několik poboček nebo zaměstnance pracující v terénu. V budoucnu, až se tento proces osvojí, můžou firmy využívat elektronické sjednávání i v běžném režimu a zefektivnit práci personálního oddělení. V průběhu výběrového řízení se obě strany dohodnou, že pro případ sjednání smlouvy či dohody budou spolu komunikovat elektronicky. 

Konkrétní postup si ale musí každý zaměstnavatel nastavit individuálně, podle toho, jaké má ostatní procesy. Načasování jednotlivých kroků, jejich realizaci a evidenci usnadní vhodný nástroj

V rámci HR aplikace Speybl je například možné: 

  • Vytvářet šablony. Příslušný dokument pak ze šablony rychle vystavíte už s konkrétními údaji zaměstnance a buď ho podepíšete online, nebo vytisknete a podepíšete fyzicky. 
  • Publikovat interní dokumenty. V aplikaci “vyvěsíte” firemní postupy a směrnice. Odkaz na ně můžete zahrnout i do vstupního dotazníku pro nové zaměstnance. 
  • Posílat notifikace. Třeba v podobě požadavku na podepsání dokumentu.  
  • Nastavit posílání zpráv. U každé notifikace i dokumentu můžete určit, jestli má chodit na e-mail firemní, osobní nebo na oba. Tak snadno vyřešíte požadavek komunikace přes e-mail, který není v dispozici zaměstnavatele. 

Speybl vám vše usnadní, vyzkoušejte ho.  


Článek vznikl ve spolupráci s personalistkou Gabrielou Kukučovou. Děkujeme.