Dohodáři v systému, aneb co nového u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr?

Novela zákoníku práce a dohodáři
0 Shares

Od října mají zaměstnavatelé celou řadu nových povinností. Novela zákoníku práce přináší zásadní změny i v oblasti práce tzv. na dohodu.

Předpis vyšel ve Sbírce zákonů 19. září pod číslem 281/2023. Některé změny, například dovolená pro dohodáře, budou účinné od 1. ledna 2024. Převážná část ale nabyla účinnosti už 1. října 2023, zaměstnavatelé se tedy musí s novinkami popasovat opravdu bleskově

Rozvrhy pracovní doby

Důležitou změnou je povinnost zaměstnavatele písemně rozvrhnout pracovní dobu. Zaměstnance na dohodu pak musí s rozvrhem seznámit nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na které ten rozvrh plánují. Totéž platí pro jakékoliv změny v rozvrhu. Rozvrhy je možné zasílat například e-mailem, SMSkou nebo je vkládat do HR systému.

Jak to zavést do praxe? Přečtěte si tipy zkušené personalistky.

Další novinky

Novela přináší dohodářům a brigádníkům i další vylepšení:

  • Nárok na příplatky či náhradní volno za práci o víkendu, v noci, ve svátek nebo ve ztíženém pracovním prostředí.
  • Možnost písemně požádat o přechod na zaměstnání v pracovním poměru při splnění podmínky, že v posledních dvanácti měsících u daného zaměstnavatele odpracoval 180 dní. Zaměstnavatel na žádost musí písemně zareagovat a své rozhodnutí odůvodnit.
  • Od 1. ledna 2024 také nárok na dovolenou. Ten získají, pokud budou u daného zaměstnavatele nepřetržitě 28 dní po sobě a současně za tuto dobu odpracují alespoň 80 hodin.

Pro pracovníky je úprava výhodná, zaměstnavatelům ale přinese vyšší náklady a také více administrativy. S tou si naštěstí poradíte snadno, když zapřáhnete moderní aplikace.


Usnadněte si nové povinnosti a odlehčete i dosavadní administrativu – napište si o Speybl.