Co je employee experience a proč by ho moderní firma neměla podceňovat

Jak zlepšovat employee experience
0 Shares

Získat a udržet si kvalitní, loajální zaměstnance je přehlíženou, ale velice důležitou konkurenční výhodou. Do popředí se tak stále silněji dostávají témata, jako je employee experience.

Employee experience je vše, co zaměstnanec cítí a prožívá během své pracovní existence v určité firmě. Zahrnuje všechny aspekty zaměstnaneckého života od náboru a onboardingu, přes pracovní podmínky, vztahy a příležitosti k profesnímu rozvoji, až po benefity a kulturu společnosti. Pomáhá budovat značku zaměstnavatele.

Proč employee experience nepodceňovat?

  • Spokojený zaměstnanec je motivovaný, produktivnější a loajálnější.
  • Spokojený zaměstnanec nemá potřebu odcházet. Fluktuace přitom znamená náklady navíc.
  • Uchazeči chtějí od práce nejen mzdu, ale i pozitivní zkušenost. Pokud ji zaměstnavatel nabízí, má větší šanci získat kvalitní lidi.

Jak employee experience zlepšovat?

  1. Vytvořte příjemnou pracovní atmosféru a stimulující pracovní prostředí. Podporujte dobré mezilidské vztahy.
  2. Nabízejte příležitosti k rozvoji prostřednictvím školení a vzdělávání, mentorství a možnosti kariérního postupu.
  3. Soustřeďte se na transparentní komunikaci a zpětnou vazbu. Zaměstnanci se cítí lépe, když jsou osobně zapojeni, mají informace a mohou s nadřízenými přímo a otevřeně komunikovat.
  4. Respektujte work-life balance. Nastavte flexibilní pracovní podmínky, například práci z domova či možnost volna navíc.
  5. Budujte kulturu otevřenosti a důvěry, aby se zaměstnanci mohli spolehnout, že v případě potíží v práci získají pomoc.
  6. Vytvořte program pro odměňování a nabízejte smysluplné benefity, o které mají zaměstnanci zájem.

Tip: Některé z cílů pomůže naplnit HR aplikace, jako například Speybl. Zaměstnanci získají kanál pro komunikaci s vedením i HR oddělením, mají tam přehled o svých údajích, dovolené, docházce, mohou si snadno zajistit home office a podobně.


Rádi byste nezávazně vyzkoušeli Speybl? Ozvěte se nám.