KPI. Metla na zaměstnance a pohroma pro HR, nebo pomocník pro rozvoj a motivaci? 

Rozvoj zaměstnanců - jak pracovat s KPI
0 Shares

Personalista potřebuje nejen řešit provozní věci, ale také rozvíjet schopnosti zaměstnanců. Aby mohl nastavit spravedlivé cíle, musí vědět, jak kdo plní své úkoly, v čem jsou jeho silné a slabé stránky a kde může být pro firmu nejlépe prospěšný. 

K tomu pomohou klíčové ukazatele výkonnosti (KPI). Jsou to objektivní měřitelné faktory, a tak proces hodnocení, sledování výkonu a poskytování zpětné vazby usnadňují. 

Jak s nimi efektivně pracovat? 

1. Prvním krokem je definovat relevantní KPI. Musí být měřitelné, splnitelné, navázané na pracovní náplň zaměstnance a na růst vašeho byznysu. Například počet dokončených projektů/výrobků na zaměstnance, čas potřebný k vyplnění určitého úkolu, reakční doba na požadavky zákazníků, chybovost výrobku, počet oslovených kontaktů apod. 

2. Zaměstnanci musí být jasné, co se od něj očekává. Dejte mu cíle k dispozici, aby si je mohl kdykoliv přečíst.  

3. KPI by měly být měřeny pravidelně. Předem transparentně určete frekvenci, která bude odpovídat potřebám firmy i povaze sledovaných ukazatelů. HR systém vám termíny připomene. 

4. Pro reálné výsledky musíte používat přesná a aktuální data. Moderní HR systémy, jako je Speybl, umí data shromažďovat, spravovat a aktualizovat na pár kliknutí. 

5. Aby vaše KPI nebyly jen na papíře, výsledky měření potřebujete analyzovat. Speybl umí generovat reporty a grafy, které zajistí okamžitý přehled a rychlou identifikaci trendů a oblastí, ve kterých je potřeba zlepšení. 

Práce s daty umožňuje řešit zpětně nedostatky, ale také vytvářet plány rozvoje konkrétních zaměstnanců pro individuální a cílený rozvoj. A tím přínosy nekončí. Snadno zjistíte, kde máte skryté talenty a na jaké pozici by nejlépe rostly. Snížíte náklady na hledání vhodných lidí mimo organizaci a reálnou možností postupu na naplňující pracovní místa zvýšíte spokojenost a loajalitu zaměstnanců. 

Využijte tuto win-win situaci a zdarma vyzkoušejte, jak pro efektivní práci s KPI využívat Speybl.