O digitalizaci s personalistkou | Dobře popsané pracovní místo – proč a jak na to

Popis pracovního místa
0 Shares

Máte podrobně popsané pracovní pozice, nebo jejich obsah necháváte tak nějak vyplynout? Proč byste měli popis každého pracovního místa mít a jak ho využívat, to nám prozradí zkušená personalistka Gabriela Kukučová.

Zákoník práce žádnou povinnost popisovat náplň práce neukládá. Takový dokument je ale z mnoha důvodů velmi důležitý a ne, opravdu to není jen zbytečný kus papíru. Na co všechno může dobře popsané místo firmě být? Proč by tuto záležitost neměly podceňovat ani malé společnosti? Mimo jiné proto, že:

 • Z obsahu pracovní náplně je zřejmé, jaké pracovní povinnosti musí zaměstnanec plnit. Předejde se tak zbytečným nedorozuměním a vážným sporům, např. v případě porušování BOZP.
 • Popis jasně stanoví odpovědnost a pravomoci zaměstnance.
 • Pomůže mu jednoduše v době adaptace popsat, co se od něho na daném místě očekává.
 • Použijete ho pro tvorbu inzerátů, když budete na uvolněné místo hledat nové zaměstnance.
 • K užitku přijde i v době hodnocení, kdy se můžete držet plnění jednotlivých úkolů a dosahování kompetencí na dané pozici.
Jak jsou na tom firmy s popisy pracovních míst v realitě?

Podle zkušeností Gabriely Kukučové mnoho menších a středních podniků tento dokument úplně vynechává. U větších zaměstnavatelů není výjimkou, že nějaký dokument mají, ale jen proto, aby ho mohli ukázat auditorovi, jinak je tzv. mrtvý.

Problémy nastávají, když je v pracovní smlouvě sjednán pouze druh práce bez bližší konkretizace pracovních úkolů a povinností, zejména bez pracovní náplně. V případě porušení pracovních povinností (pracovní kázně) se pak zaměstnanci často dožadují spravedlnosti tvrzením, že danou věc neměli v pracovní náplni. A co teď, když přesný popis chybí?

Jinde ale umí s popisem pracovního místa pracovat a z jejich zkušeností plynou rady do praxe. Při jejich tvorbě navíc prozkoumáte, jak fungujete, zjistíte, co se dá změnit a jestli některou činnost nevykonává zbytečně více lidí, zatímco jinou důležitou nemá nikdo ve svých povinnostech.

Co by měl popis pracovního místa obsahovat?
 • Konkrétní náplň práce, bližší specifikací pracovních úkolů, pracovní povinnosti.
 • Konkrétní odpovědnost a pravomoci.
 • Zařazení místa do organizační struktury. Zaměstnanec tak ví, kdo je jeho nadřízený, podřízený, kdo ho zastupuje a koho naopak může zastupovat on.
 • Požadavky na dané místo. Kvalifikační, zdravotní, dosažené vzdělání, znalost jazyků atd.
 • Kompetence, kterých má zaměstnanec na dané pozici dosahovat.
 • Specifické pracovní podmínky a jiné důležité informace.

Praktický tip: Podrobnou náplň práce určuje zaměstnavatel, nemusí být součástí smlouvy. Zaměstnavatel totiž může náplň práce v souladu s druhem práce ve smlouvě měnit i bez souhlasu zaměstnance. Lepší je proto samostatný dokument, který zaměstnanci předáte.

Jak si práci usnadníte?

Využívejte moderní technologie. Komplexní HR aplikace Speybl vám práci zjednoduší:

 • Popis pracovní pozice s náplní práce je nedílnou součástí každého pracovního místa, stejně jako např. informace o pracovní době nebo týdenním úvazku. Náhled na dokument má personalista i samotný zaměstnanec, který si svou náplň může kdykoliv osvěžit.
 • Součástí každé „karty“ zaměstnance je i struktura. A to jak celofiremní, která nám jasně říká, kdo je nadřízený/podřízený a rovnocenný člen týmu, tak i týmová struktura, ve které najdeme vnitřní hierarchii týmů a jejich manažerů.
 • Vyplněný popis pracovní pozice se hodí i při tvorbě pracovní smlouvy. Tu můžete v aplikaci Speybl vygenerovat automaticky a ke každému zaměstnanci se pak automaticky doplní odpovídající popis pracovní pozice.

Chcete Speybl vyzkoušet? Napište nám.

Článek vznikl ve spolupráci s personalistkou Gabrielou Kukučovou. Děkujeme.